Margreet van Roest M. organiseert & regelt

Kennis delen en vermenigvuldigen

Daar werken we graag aan mee. Een goede bijeenkomst organiseren is een goed samenspel tussen de opdrachtgever/klant en ons. Wat is de inhoud en op welke manier kunnen we die kennis het best delen? Belangrijk om te zeggen is dat wij geen invloed uitoefenen op de inhoud van de scholing. Wij zijn immers geen (long)arts, psycholoog, verpleegkundige, rapporteur of noem maar op. Maar op welke manier deze inhoud dan het best overgedragen kan worden, zodat het ook tot vermenigvuldiging leidt, dáár ligt de kracht van M.organiseert.

Wat staat er de komende tijd op de planning? Dat ziet u in onderstaand overzicht.

2 "Heidagen"

Voor een klant mogen wij de logistieke organisatie verzorgen voor 2 "Heidagen". Ook hiervoor kunt u terecht bij Morganiseren!

Details 23 en 24 september 2021

Longverpleegkundig Jaarcongres 2021

Graag willen we jullie allemaal uitnodigen voor het eerste echte V&VN Longverpleegkundig Jaarcongres op 5 oktober in Breukelen. Vorig jaar stond deze uitnodiging al voor jullie gepland maar kon het helaas niet doorgaan. We doen er alles aan om het dit jaar wel door te laten gaan en verheugen ons er ontzettend op om jullie allemaal weer in levende lijven te mogen ontmoeten. Op dit Longverpleegkundig Jaarcongres staat dit jaar alles in het teken van: Kwaliteit voorop!

In opdracht van V&VN Longverpleegkundigen
Details Breukelen, 5 oktober 2021
Website jaarcongres.longscholing.nl
Aanmelden

Jubileumsymposium 5 jaar Astma MDO Noord Holland

Sinds 5 jaar hebben de longartsen uit de regio Noord-Holland-Flevoland maandelijks overleg over patiënten casuïstiek om van elkaar te leren en de astmazorg te verbeteren. Dat gaan we vieren. Daarnaast gaan we kijken of deze samenwerking uitgebreid kan worden en waar in de regio behoefte aan is.

In opdracht van Astma MDO Noord Holland
Details Amsterdam, 7 oktober 2021
Website https://astmamdo.morganiseren.nl/nl/home.html
Aanmelden

Allergie aan Zee

In het kader van de United Airways is allergie een onderwerp wat zowel KNO artsen als Longartsen in hun dagelijkse praktijk tegenkomen en waar ook regelmatig in samengewerkt wordt. Tegenwoordig komt daar ook de behandeling met biologicals bij. Wij denken dat beide groepen hierin veel van elkaar kunnen leren en daarom organiseren we dit congres. We nodigen u dus uit om, liefst met uw collega long- of KNO arts, in te schrijven voor dit congres en samen met ons en alle andere sprekers dieper in te gaan op allergie tijdens Allergie aan Zee.

In opdracht van Stichting Rotterdam Leeuwarden expertise obstructieve longziekten
Details Scheveningen, 14-15 oktober 2021
Website allergieaanzee.nl
Aanmelden

Bomen over COPD 2021

Nu al voor het vijfde jaar op rij staan we u bij in het oplossen van de puzzel die behandeling van patiënten met complex COPD met zich meebrengt. Samenwerken met verschillende disciplines staat daarin centraal. Het concept van de cursus blijft vanwege de grote waardering gelijk; laagdrempelig karakter, interactie in kleine groepen, ruimte voor casuïstiek en docentenkoppels longarts-aios.

In opdracht van Stichting Rotterdam Leeuwarden expertise obstructieve longziekten
Details Wolfheze, 3-5 november 2021
Website 2dagenbomenovercopd.nl
Aanmelden

Jaarcongres Reumatologie 2021

Dit jaar wordt het jaarcongres Reumatologie georganiseerd door V&VN-reumatologie in samenwerking met de NHPR. Samen zetten we ons in voor goede zorg voor patiënten met reuma. Daarom ook nu samen een congres. We verwelkomen je graag in Bunnik waar deskundige sprekers ons meenemen in tal van interessante en leerzame onderwerpen. In de ochtend zijn er vier plenaire sessies. In de middag zijn er workshoprondes. Per ronde kunt je één onderwerp kiezen uit de, in totaal, zes verschillende onderwerpen. Voor een ieder zal er dus een interessant onderwerp zijn.

In opdracht van V&VN Reumatologie
Details Bunnik, 16 november 2021
Website jaarcongres.reumascholing.nl
Aanmelden

Dat verdachte plekje check je

Door middel van een nascholing met praktische tips en casussen gegeven door dermatoloog Hanke de Vijlder en een huisarts uit de regio willen wij u, huisarts (i.o.), verder ondersteunen bij de behandeling van huidafwijkingen.

In opdracht van Viatris
Details Amsterdam 17 november - Nijmegen 9 december - Breda 15 december 2021
Website verdachtehuidafwijkingen.nl
Aanmelden
3x

Winter ILD school 2022

De nadruk van deze cursus ligt op de multidisciplinaire samenwerking. Longartsen, radiologen, pathologen en een internist-immunoloog zullen een overzicht geven van de meest voorkomende interstitiële longziekten. Er zal ingegaan worden op de etiologie van ziektebeelden, de relatie met de pathologie en radiologie en natuurlijk de klinische presentatie, diagnostiek en nieuwe behandelingsmogelijkheden.

In opdracht van Erasmus MC, afdeling Longziekten en Tuberculose
Details Davos, 24-27 januari 2022
Website www.erasmusildschool.nl
Aanmelden

Persoonlijk Medisch leiderschap voor longartsen, omgaan met obstructie in de zorg

Leiderschap van de medisch specialisten in de aan verandering onderhevige medische wereld, is zeer essentieel. Het zorg systeem wordt steeds complexer, waarbij maatschappelijke en politieke druk steeds meer voelbaar zijn op de werkvloer. Hoe ga je om met deze obstructies in de zorg, obstructies in de werkzaamheden op de werkvloer en welke facetten van je eigen persoon kan je benutten om een sterke en zichtbare medische leider te worden.

In opdracht van Stichting Rotterdam Leeuwarden expertise obstructieve longziekten
Details Garderen, januari 2022
Website obstructieindezorg.nl
Interesse

Forensische Masterclasses Davos

Wegens de ontwikkelingen van COVID-19 zal er in maart 2021 geen Forensische Masterclasses Davos gehouden worden. Het thema – Communiceren tussen weten en begrijpen – waarbij o.a. aandacht is voor de communicatie over recidiverisico, maar ook die tussen rapporteur en jeugd, emotionalisering van het strafrecht en communicatie tussen alle spelers in het veld, blijkt op een grote belangstelling te kunnen rekenen en blijft gereserveerd voor 2022.

In opdracht van Pro justitia rapporteurs
Details Davos, 3-6 maart 2022
Website forensischcongresdavos.nl
Interesse

Dying to meet you

In 2020 the Dutch Forensic Medical Society (FMG) celebrated its 40th anniversary of contributing to medical forensic science and education in the Netherlands. Due to COVID-19 we will celebrate our jubilee on April 7th and 8th 2022.

In opdracht van Forensisch Medisch Genootschap
Details Rotterdam, 7 en 8 april 2022
Website www.dyingtomeetyou.nl
Aanmelden

Merem Longsymposium 2022

Merem Longsymposium 'Moeilijk behandelbaar astma: er is meer mogelijk dan medicatie!' zal wegens COVID-19 verzet naar 2022

In opdracht van Merem Medische Revalidatie
Details Hilversum, april 2022
Website meremlongsymposium.nl
Interesse

KEEL, NEUS & OORzaken in de huisartsenpraktijk

KEEL, NEUS & OORzaken in de huisartsenpraktijk is scholing voor huisartsen en hun praktijkverpleegkundigen / praktijkondersteuners. Het programma zal op 5 verschillende data en locaties worden uitgevoerd. Iedere keer door een KNO arts en een huisarts uit de betreffende regio.

In opdracht van Viatris & ALK
Website keelneusenoorzaken.nl
Binnenkort meer
5x

TB Clinicians Conference

De cursus wordt georganiseerd door het Erasmus MC en het academisch ziekenhuis Tygerberg in Kaapstad. De cursus zal om het jaar herhaald worden. De editie van februari 2019 was een groot succes. Nieuwe plannen werden gemaakt voor 2021. Helaas moeten we vanwege Covid-19 deze plannen opschuiven naar februari 2022.

In opdracht van Erasmus MC, afdeling Longziekten en Tuberculose
Details Kaapstad, februari 2022
Website erasmuskaapstadtb.nl
Interesse
The Final Chapter
Proefschriften, documenten en meer Check
Organiseren begint met een M.
Tien x regelen